Người dân phản ứng về chính sách 3 con của Trung Quốc

Quyết định cho phép các gia đình có tối đa ba con của Trung Quốc đã vấp phải sự hoài nghi vào hôm 1.6. Ảnh: AFP
Quyết định cho phép các gia đình có tối đa ba con của Trung Quốc đã vấp phải sự hoài nghi vào hôm 1.6. Ảnh: AFP
Quyết định cho phép các gia đình có tối đa ba con của Trung Quốc đã vấp phải sự hoài nghi vào hôm 1.6. Ảnh: AFP
Lên top