Người đàn ông Vũ Hán làm nhật ký video cổ vũ vợ chiến đấu với COVID-19

Hình ảnh anh Tang mặc đồ bảo hộ mang thức ăn vào trong phòng cho vợ. Ảnh: Malay Mail.
Hình ảnh anh Tang mặc đồ bảo hộ mang thức ăn vào trong phòng cho vợ. Ảnh: Malay Mail.
Hình ảnh anh Tang mặc đồ bảo hộ mang thức ăn vào trong phòng cho vợ. Ảnh: Malay Mail.
Lên top