Người đàn ông thấp nhất thế giới qua đời tuổi 27

Khagendra Thapa Magar cầm chứng nhận kỷ lục Guiness tại Pokhara năm 2010 và chụp cùng Hoa hậu Thế giới Nepal 2010 Sadichha Shrestha (giữa), Á hậu 1 Sahana Bajracharya (phải) và Á hậu 2 Samyukta Timilsina tại Kathmandu năm 2010. Ảnh: AFP.
Khagendra Thapa Magar cầm chứng nhận kỷ lục Guiness tại Pokhara năm 2010 và chụp cùng Hoa hậu Thế giới Nepal 2010 Sadichha Shrestha (giữa), Á hậu 1 Sahana Bajracharya (phải) và Á hậu 2 Samyukta Timilsina tại Kathmandu năm 2010. Ảnh: AFP.
Khagendra Thapa Magar cầm chứng nhận kỷ lục Guiness tại Pokhara năm 2010 và chụp cùng Hoa hậu Thế giới Nepal 2010 Sadichha Shrestha (giữa), Á hậu 1 Sahana Bajracharya (phải) và Á hậu 2 Samyukta Timilsina tại Kathmandu năm 2010. Ảnh: AFP.
Lên top