Người đàn ông sống 31 năm cô độc giữa hoang đảo

Mauro Morandi - người đàn ông Italia sống 31 năm cô độc trên hoang đảo. Ảnh: CNN
Mauro Morandi - người đàn ông Italia sống 31 năm cô độc trên hoang đảo. Ảnh: CNN
Mauro Morandi - người đàn ông Italia sống 31 năm cô độc trên hoang đảo. Ảnh: CNN
Lên top