Người đàn ông rơi xuống giếng sâu được cứu sau gần 1 tuần

Giếng còn một ít nước nên người đàn ông còn sống sót. Ảnh: AFP
Giếng còn một ít nước nên người đàn ông còn sống sót. Ảnh: AFP
Giếng còn một ít nước nên người đàn ông còn sống sót. Ảnh: AFP
Lên top