Người đàn ông ôm cá sấu xuất hiện trên Google Doodle hôm nay là ai?

Hình ảnh của Steve Irwin xuất hiện trên Google Doodle hôm nay.
Hình ảnh của Steve Irwin xuất hiện trên Google Doodle hôm nay.
Hình ảnh của Steve Irwin xuất hiện trên Google Doodle hôm nay.
Lên top