Người đàn ông có nguy cơ bị phạt 27.000 USD sau khi giải cứu cá voi con

Giải cứu con cá voi con mắc nạn, người đàn ông Australia có nguy cơ bị phạt tới 27.000 USD. Ảnh: AFP
Giải cứu con cá voi con mắc nạn, người đàn ông Australia có nguy cơ bị phạt tới 27.000 USD. Ảnh: AFP
Giải cứu con cá voi con mắc nạn, người đàn ông Australia có nguy cơ bị phạt tới 27.000 USD. Ảnh: AFP
Lên top