Người đàn ông Ấn Độ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19

Một người đàn ông Ấn Độ treo cổ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19. Ảnh: NYP.
Một người đàn ông Ấn Độ treo cổ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19. Ảnh: NYP.
Một người đàn ông Ấn Độ treo cổ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19. Ảnh: NYP.
Lên top