Người dân Algeria xuống đường ăn mừng khi tổng thống 82 tuổi từ chức

Người dân Algeria ăn mừng khi Tổng thống 82 tuổi từ chức. Ảnh: Sky.
Người dân Algeria ăn mừng khi Tổng thống 82 tuổi từ chức. Ảnh: Sky.
Người dân Algeria ăn mừng khi Tổng thống 82 tuổi từ chức. Ảnh: Sky.
Lên top