Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân 11 nước so sánh cuộc sống thời Liên Xô và hậu Xô Viết