Người da màu đầu tiên lãnh đạo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ sau nửa thế kỷ

Ông Michael Regan và con trai sau khi kết thúc phiên điều trần đề cử ông lãnh đạo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Ảnh: AFP.
Ông Michael Regan và con trai sau khi kết thúc phiên điều trần đề cử ông lãnh đạo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Ảnh: AFP.
Ông Michael Regan và con trai sau khi kết thúc phiên điều trần đề cử ông lãnh đạo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Ảnh: AFP.
Lên top