Người Cuba tưng bừng kỷ nhiệm sinh nhật nhà lãnh đạo Fidel Castro