"Người cây" Bangladesh xin cắt cụt hai tay bởi quá đau đớn vì bệnh tật

Abul Bajandar đã trải qua 25 ca phẫu thuật từ 2016. Ảnh: AFP.
Abul Bajandar đã trải qua 25 ca phẫu thuật từ 2016. Ảnh: AFP.
Abul Bajandar đã trải qua 25 ca phẫu thuật từ 2016. Ảnh: AFP.
Lên top