Người cao tuổi mắc COVID-19 làm tăng mạnh các ca bệnh nặng ở Hàn Quốc

Số lượng lớn người cao tuổi mắc COVID-19 làm gia tăng đột biến số ca bệnh nặng và nguy kịch ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Số lượng lớn người cao tuổi mắc COVID-19 làm gia tăng đột biến số ca bệnh nặng và nguy kịch ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Số lượng lớn người cao tuổi mắc COVID-19 làm gia tăng đột biến số ca bệnh nặng và nguy kịch ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Lên top