Người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ, nghị sĩ phải sơ tán

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6.1 khi quốc hội họp chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6.1 khi quốc hội họp chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6.1 khi quốc hội họp chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Lên top