Người biểu tình Hong Kong cố thủ, bất chấp chính quyền trở lại làm việc thứ hai

Những người xung quanh ngăn một người đàn ông cố gắng dỡ bỏ barie người biểu tình ủng hộ dân chủ dựng lên để ngăn chặn 1 con đường chính ở quận Mongkok hôm 4.10.
Những người xung quanh ngăn một người đàn ông cố gắng dỡ bỏ barie người biểu tình ủng hộ dân chủ dựng lên để ngăn chặn 1 con đường chính ở quận Mongkok hôm 4.10.
Những người xung quanh ngăn một người đàn ông cố gắng dỡ bỏ barie người biểu tình ủng hộ dân chủ dựng lên để ngăn chặn 1 con đường chính ở quận Mongkok hôm 4.10.
Lên top