Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top