Người biểu tình đốt cổng đại sứ quán Mỹ ở Iraq đầu năm mới

Người biểu tình đốt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters
Người biểu tình đốt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters
Người biểu tình đốt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters
Lên top