Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Người biểu tình đốt cổng đại sứ quán Mỹ ở Iraq đầu năm mới

Người biểu tình đốt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters
Người biểu tình đốt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters
Người biểu tình đốt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters
Lên top