Người bị suy giảm miễn dịch có nên tăng cường liều vaccine thứ 3 không?

Mũi vaccine COVID-19 thứ 3 được cho là phát huy công hiệu đáng kể đối với những người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP
Mũi vaccine COVID-19 thứ 3 được cho là phát huy công hiệu đáng kể đối với những người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP
Mũi vaccine COVID-19 thứ 3 được cho là phát huy công hiệu đáng kể đối với những người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP
Lên top