Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngừng bắn chết yểu, quân đội Syria mở đợt tấn công mới vào Aleppo