Ngựa của kỵ binh Anh tháo chạy vì bị người biểu tình hành hung

Lên top