Ngôn ngữ cơ thể "kinh ngạc" của ông Putin-Biden tại thượng đỉnh

Những cái bắt tay của ông Putin và Biden trong các cuộc gặp ngày 16.6. Ảnh: AFP
Những cái bắt tay của ông Putin và Biden trong các cuộc gặp ngày 16.6. Ảnh: AFP
Những cái bắt tay của ông Putin và Biden trong các cuộc gặp ngày 16.6. Ảnh: AFP
Lên top