Ngôi sao tháo chạy khỏi dải Ngân hà với tốc độ nhanh gấp 1.000 lần đạn bay

Vụ nổ sao lùn trắng trong siêu tân tinh loại Ia. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Vụ nổ sao lùn trắng trong siêu tân tinh loại Ia. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Vụ nổ sao lùn trắng trong siêu tân tinh loại Ia. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Lên top