Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được thăng chức

Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Quốc vụ viện. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Quốc vụ viện. Ảnh: Reuters