Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được thăng chức

Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Quốc vụ viện. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Quốc vụ viện. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Quốc vụ viện. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top