Ngoại trưởng Mỹ sắp trở lại Triều Tiên và thăm Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Lên top