Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngoại trưởng Mỹ định bỏ họp NATO, thăm Nga cuối tháng 4