Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.
Lên top