Ngoại trưởng John Kerry sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ