Ngoại trưởng John Kerry: Mỹ có sự chuyển giao quyền lực hòa bình