Ngoại trưởng Iran “ra điều kiện” với ông Joe Biden

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AFP
Lên top