Ngoại trưởng Iran công du Nga, Trung Quốc, EU sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran có loạt các cuộc tiếp xúc trong vài ngày tới sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA. Ảnh: AP.
Ngoại trưởng Iran có loạt các cuộc tiếp xúc trong vài ngày tới sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA. Ảnh: AP.
Ngoại trưởng Iran có loạt các cuộc tiếp xúc trong vài ngày tới sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA. Ảnh: AP.
Lên top