Ngoại trưởng các nước ASEAN trao đổi về Biển Đông tại hội nghị đầu năm 2021

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top