Ngoài Trung Quốc, Việt Nam là nền kinh tế Châu Á tăng trưởng dương năm 2020

Quán cà phê ven sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 8.9.2020. Ảnh: AFP.
Quán cà phê ven sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 8.9.2020. Ảnh: AFP.
Quán cà phê ven sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 8.9.2020. Ảnh: AFP.
Lên top