Ngoại trừ Auckland, toàn bộ New Zealand dỡ bỏ hạn chế COVID-19

Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 21.9 đã dỡ bỏ hạn chế COVID-19 trên toàn quốc ngoại trừ tại thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 21.9 đã dỡ bỏ hạn chế COVID-19 trên toàn quốc ngoại trừ tại thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 21.9 đã dỡ bỏ hạn chế COVID-19 trên toàn quốc ngoại trừ tại thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Lên top