Ngoại hành tinh lang thang có vệ tinh thích hợp cho sự sống ngoài Trái đất

Minh họa ngoại hành tinh lang thang (màu xanh) có một mặt trăng (màu cam) nơi có thể hỗ trợ sự sống ngoài Trái đất. Ảnh: University of Lincoln
Minh họa ngoại hành tinh lang thang (màu xanh) có một mặt trăng (màu cam) nơi có thể hỗ trợ sự sống ngoài Trái đất. Ảnh: University of Lincoln
Minh họa ngoại hành tinh lang thang (màu xanh) có một mặt trăng (màu cam) nơi có thể hỗ trợ sự sống ngoài Trái đất. Ảnh: University of Lincoln
Lên top