Ngoại giao Việt Nam trưởng thành vượt bậc trong 75 năm qua

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo sáng 24.8. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo sáng 24.8. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo sáng 24.8. Ảnh: Nhật Hạ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top