Ngoại giao văn hóa góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
Lên top