“Ngoại giao vaccine” COVID-19 của Trung Quốc

Nhân viên Sinovac đang thử nghiệm vaccine COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên Sinovac đang thử nghiệm vaccine COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên Sinovac đang thử nghiệm vaccine COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top