Ngoại giao kinh tế đóng góp vào thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: BNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top