Ngoài đập Tam Hiệp, thêm công trình thủy điện của Trung Quốc lập kỷ lục

Đập Cẩm Bình I được công nhận là đập cao nhất thế giới. Ảnh: China Daily
Đập Cẩm Bình I được công nhận là đập cao nhất thế giới. Ảnh: China Daily
Đập Cẩm Bình I được công nhận là đập cao nhất thế giới. Ảnh: China Daily
Lên top