Ngoài Chủ tịch Interpol vừa từ chức, người Trung Quốc giữ trọng trách lãnh đạo cơ quan quốc tế nào?

Bà Liu Fang. Ảnh: SCMP.
Bà Liu Fang. Ảnh: SCMP.
Bà Liu Fang. Ảnh: SCMP.
Lên top