Ngỡ ngàng với vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Vệ tinh WISA Woodsat là vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Arctic Astronautics
Vệ tinh WISA Woodsat là vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Arctic Astronautics
Vệ tinh WISA Woodsat là vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Arctic Astronautics
Lên top