Nghiên cứu tiết lộ mối quan hệ nguy hiểm giữa COVID-19 và trẻ em

Trẻ em đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP
Trẻ em đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP
Trẻ em đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top