Nghiên cứu tiết lộ cách khủng long sống sót qua thời kì khan hiếm thức ăn

Vào thời kì khan hiếm thức ăn, khủng long chuyển sang ăn thịt đồng loại. Ảnh: Foxnews
Vào thời kì khan hiếm thức ăn, khủng long chuyển sang ăn thịt đồng loại. Ảnh: Foxnews
Vào thời kì khan hiếm thức ăn, khủng long chuyển sang ăn thịt đồng loại. Ảnh: Foxnews
Lên top