Nghiên cứu sửa gene người để có thể sống trên hành tinh khác

Một giải pháp để có thể sống trên hành tinh khác là sửa gene. Ảnh: Xinhua
Một giải pháp để có thể sống trên hành tinh khác là sửa gene. Ảnh: Xinhua
Một giải pháp để có thể sống trên hành tinh khác là sửa gene. Ảnh: Xinhua
Lên top