Nghiên cứu sốc về khả năng thay hình đổi dạng của SARS-CoV-2

Nghiên cứu về COVID-19 ở Singapore phát hiện axit ribonucleic của SARS-CoV-2 có thể gấp lại thành những hình dạng phức tạp và năng động. Ảnh: AFP
Nghiên cứu về COVID-19 ở Singapore phát hiện axit ribonucleic của SARS-CoV-2 có thể gấp lại thành những hình dạng phức tạp và năng động. Ảnh: AFP
Nghiên cứu về COVID-19 ở Singapore phát hiện axit ribonucleic của SARS-CoV-2 có thể gấp lại thành những hình dạng phức tạp và năng động. Ảnh: AFP
Lên top