Nghiên cứu ở Trung Quốc về nguy cơ lây COVID-19 qua aerosol giữa các tòa nhà

Lây truyền COVID-19 qua aerosol có thể được hoạt động của máy điều hòa không khí, cũng như việc mở hoặc đóng cửa ra vào và cửa sổ hỗ trợ phát tán thêm. Ảnh: AFP
Lây truyền COVID-19 qua aerosol có thể được hoạt động của máy điều hòa không khí, cũng như việc mở hoặc đóng cửa ra vào và cửa sổ hỗ trợ phát tán thêm. Ảnh: AFP
Lây truyền COVID-19 qua aerosol có thể được hoạt động của máy điều hòa không khí, cũng như việc mở hoặc đóng cửa ra vào và cửa sổ hỗ trợ phát tán thêm. Ảnh: AFP
Lên top