Nghiên cứu ở Trung Quốc phát hiện sữa mẹ giúp ngăn lây COVID-19

Nghiên cứu mới về COVID-19 của Trung Quốc phát hiện sữa mẹ có tác dụng trong ngăn chặn lây nhiễm virus. Ảnh: AP.
Nghiên cứu mới về COVID-19 của Trung Quốc phát hiện sữa mẹ có tác dụng trong ngăn chặn lây nhiễm virus. Ảnh: AP.
Nghiên cứu mới về COVID-19 của Trung Quốc phát hiện sữa mẹ có tác dụng trong ngăn chặn lây nhiễm virus. Ảnh: AP.
Lên top