Nghiên cứu mới: Virus SARS-CoV-2 có thể sống tới 17 ngày trên bề mặt

Nhân viên mặc đồ bảo vệ đi lên tàu du lịch Diamond Princess chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: Reuters.
Nhân viên mặc đồ bảo vệ đi lên tàu du lịch Diamond Princess chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: Reuters.
Nhân viên mặc đồ bảo vệ đi lên tàu du lịch Diamond Princess chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: Reuters.
Lên top