Nghiên cứu mới: Virus gây COVID-19 tồn tại tới 3 tuần trên thịt đông lạnh

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có khả năng tồn tại trong quá trình bảo quản và vận chuyển ở các môi trường được kiểm soát với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Ảnh: ST
Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có khả năng tồn tại trong quá trình bảo quản và vận chuyển ở các môi trường được kiểm soát với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Ảnh: ST
Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có khả năng tồn tại trong quá trình bảo quản và vận chuyển ở các môi trường được kiểm soát với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Ảnh: ST
Lên top